top of page

Privacyverklaring

 

 

Als Garage Zijlstra vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren Garage Zijlstra privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

 

Garage Zijlstra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij Garage Zijlstra en op onze website www.garagezijlstra.nl met Garage Zijlstra gegevens omgaan, wat Garage Zijlstra rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

 

Als u het interessant vindt, kun u op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving.

 

Heb u nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mail naar info@garagezijlstra.nl. Wij helpen u graag verder!

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

 

Garage Zijlstra verwerkt u persoonsgegevens doordat u onze websites weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- e-mailadres
- telefoonnummers
- kenteken
- klantnummer
- bank- en betaalgegevens
- IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat
- gegevens over uw activiteiten op onze website
- informatie over bestellingen, afspraken en facturen
- reviews: u beoordeling van onze service/producten
- beelden van beveiligingscamera’s
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Garage Zijlstra verwerkt persoonsgegevens omdat:
- wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
- u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
- wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om u marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
- we daartoe wettelijk verplicht zijn

 

We verwerken Garage Zijlstra persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw Garage Zijlstra afspraak, bestelling en/of betaling
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- om u te kunnen bellen, SMS’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- verzenden van onze Garage Zijlstra nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken
- om u gepersonaliseerde reclame te tonen
- informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten
- om u op onze website een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren
- voor de afhandeling van speciale acties
- analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
- het behandelen van een sollicitatie of stage-aanvraag
- voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

 

Garage Zijlstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

 

Camerabeveiliging

 

Onze vestigingen zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal zes weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

 

Gebruikmaken van ons wifinetwerk

 

Tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen kun u gratis gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Garage Zijlstra alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

 

Sollicitaties

 

Op onze website www.garagezijlstra.nl vermelden wij o.a. openstaande vacatures. We bieden de mogelijkheid om online op een vacature te reageren, een open sollicitatie te doen of u aan te melden voor een stageplek. Via het sollicitantenportaal kun u verschillende gegevens achterlaten die relevant zijn voor de sollicitatie.

 

Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, competenties, vaardigheden, hobby’s, referentie, beschikbaarheid, u cv en u motivatiebrief en natuurlijk de functie waarop gesolliciteerd is. Als u zelf voor die mogelijkheid hebt gekozen, kunnen ook de gegevens van u LinkedIn-profiel worden verwerkt. Overige informatie zal alleen na uw toestemming in ons systeem worden opgenomen.

 

Geen klant van Garage Zijlstra, maar toch post gekregen?

 

Wij kunnen onze bestaande klanten een brief met herinnering voor de APK-keuring sturen. Ook personen die geen Garage Zijlstra-klant zijn, kunnen deze reminder ontvangen. 
Het kan zijn dat de gegevens in de brief niet (meer) kloppen. Of misschien stel u deze service niet op prijs en ontvang u liever geen post meer. 
Laat dit dan weten aan ons via
info@garagezijlstra.nl. Vermeld in ieder geval u naam, adres en het kenteken dat in de brief staat. 
Wij zorgen ervoor dat deze informatie wordt verwerkt. Overigens kun u ook zelf via
Postfilter.nl aangeven van welke bedrijven u geen reclamepost meer wilt ontvangen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Garage Zijlstra bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren we de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
- naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken: 
zolang u actief klant bij ons bent; als u 5 jaar geen aankoop meer hebt gedaan, verwijderen wij u gegevens
- factuurgegevens: zolang u actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt
- klantbeoordelingen (reviews): worden anoniem op de website gepubliceerd, op uw verzoek verwijderen we de beoordeling
- speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie
- camerabeelden: maximaal 6 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek 
- voor trainingsdoeleinden opgenomen telefoongesprekken: maximaal 1 maand
- correspondentie met onze Klantenservice: maximaal 5 jaar
- sollicitatie/stage: de door u verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, bewaren we de gegevens tot 1 jaar. Heb u de baan of stageplek gekregen en komt u in dienst bij Garage Zijlstra, dan worden uw gegevens onderdeel van u personeelsdossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Garage Zijlstra maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

 

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef u bijvoorbeeld niet steeds uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of u instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 

U kunt u overigens ook afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop u dit kunt doen, verschilt per browser. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun u van sommige diensten geen gebruik maken. 
Daarnaast kun u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. 
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Zijlstra. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij (in het kader van een overeenkomst) van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@garagezijlstra.nl of ons postadres dat onder ‘Contactinformatie’ staat vermeld. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een handig hulpmiddel hierbij is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met deze app maak u met uw smartphone een veilige kopie van een identiteitsbewijs.

 

Opslag van uw gegevens

 

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Soms worden bepaalde gegevens die we verzamelen, doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Als hiervan sprake is, zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Garage Zijlstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Garage Zijlstra tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser. 
Bovendien zijn alle personen die namens Garage Zijlstra van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@garagezijlstra.nl.

 

Websites van derden

 

Op onze websites treft u links aan naar andere websites. Garage Zijlstra is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

 

Contactinformatie

 

Hebt u vragen over onze Privacyverklaring, dan kun u contact opnemen met ons:
Garage Zijlstra

 

Industrieweg 23

 

1521ND Wormerveer

 

 

 

U kunt u vraag natuurlijk ook via e-mail stellen. Stuur u mail dan naar info@garagezijlstra.nl.

 

Garage Zijlstra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om (als daar aanleiding toe is) een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Het kan nodig zijn dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via www.garagezijlstra.nl/privacy of via de link ‘Privacyverklaring’ onderaan onze e-mails.

bottom of page